22.08.2019

Če v času razraščanja in kolenčenja opazimo sprembe na listni površini žit, lahko sklepamo da je prišlo do okužbe z eno od bolezni žit. Največ težav do klasenja povzročajo pepelaste plesni, rje progavosti, razni ožigi in progavosti. Vsaka izmed naštetih bolezni lahko zmanjša pridelek do 25%.

Za varstvo pred boleznimi v tem času je najprimernejši pripravek Sphere 535 SC, ki zatira vse naštete najpomembnejše bolezni žit, obenem pa pozitivno vpliva na tvorbo klorofila v listih. Zato se poveča fotosintetska aktivnost, izboljša se izkoristek dušičnih gnojil iz tal, zmanjša pa se vpliv stresa na posevek (suša). Ob tem postanejo stebla močnejša in odpornejša na poleganje in bolezni.